Specializace povolání
Dílenský montážník nábytku

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nábytkářské a truhlářské práce
Alternativní názvy: Montér, Montážník
Nadřízené povolání: Truhlář nábytkář
Platové rozmezí
18 595 Kč - 30 106 Kč

Charakteristika

Dílenský montážník nábytku sestavuje a montuje hotové výrobky z jednotlivých nábytkových dílců a komponentů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod dle zadání výroby.
 • Kontrola nábytkových dílců a komponentů.
 • Příprava pracoviště (montážní stůl, přípravky, svěrky, ruční nářadí).
 • Příprava spojovacího materiálu (lepidlo, kolíky, vruty, šrouby, sponky, hřebíky, spojovací kování).
 • Kontrola, seřízení a nastavení montážního nářadí a zařízení (lisovací zařízení, šroubovací zařízení, elektrické nebo pneumatické ruční šroubováky, sponkovačky, hřebíkovačky, kolíkovačky).
 • Předmontáž komponentů a kování na připravené dílce za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu (závěsy, výsuvy, zámky, vodicí elementy, úchytky).
 • Aplikace spojovacího materiálu do připravených dílců (lepidlo, kolíky, prvky spojovacího kování).
 • Složení a spojení nábytkových dílců do podsestav a sestav dle stanoveného postupu za pomoci montážního nářadí a zařízení a spojovacího materiálu.
 • Kompletace hotového výrobku (zavěšení dvířek, vsazení zásuvek, montáž výklopných a zvedacích systémů, šatních tyčí a výsuvů, posuvných dveří, stolových desek, sedáků).
 • Kontrola hotového výrobku.
 • Vyplnění průvodní dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství, střední vzdělání s výučním listem v oboru truhlář, truhlářské práce a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru nábytkářství.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
materiály a polotovary používané pro výrobu nábytku a interiérových prvků
technologie výroby nábytkářských výrobků
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství
Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků
Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu nábytkových dílců
Obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručním nářadím
Montáž a demontáž nábytku
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při práci dílenského montážníka

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací