Specializace povolání
Dopravce dříví

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Řidič nákladního automobilu pro odvoz dříví
Nadřízené povolání: Těžební mechanizátor
Odborný směr:
Platové rozmezí
16 875 Kč - 27 251 Kč

Charakteristika

Dopravce dříví přepravuje, nakládá a manipuluje se surovým dřívím či sortimenty různých délek.

Pracovní činnosti

 • Přeprava surového dříví či sortimentů nákladním automobilem (odvozní soupravou).
 • Práce s hydraulickým jeřábem při nakládání a skládání dříví.
 • Nakládání surového dříví či sortimentů na nákladní vagony.
 • Zabezpečení nákladu před jízdou.
 • Zakládání, skládání, třídění dříví a rovnání hrání.
 • Zabezpečování ostatních činností spojených s manipulací surového dříví či sortimentů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chladem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru lesní výroba, lesnické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
principy obsluhy lesních strojů
stroje a zařízení v pěstování a těžbě lesa
sortimentace dříví
ochrana lesa a prostředí
lesní doprava a mechanizace

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Práce s hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na manipulační lince
Odvoz dříví nákladními automobily
Údržba a běžné opravy nákladních automobilů a tahačů, kontrola nástrojů, vybavení vozidla a komunikačních zařízení
Nakládání surového dřeva či sortimentů na nákladní vagony
Vyhotovování výkazů o práci v lese

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací