Specializace povolání
Doručovatel neadresných zásilek

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Listonoš, Poslíček
Nadřízené povolání: Manipulant poštovního provozu
Platové rozmezí
11 923 Kč - 21 276 Kč

Charakteristika

Doručovatel neadresných zásilek zajišťuje doručování neadresných zásilek a smluvního tisku.

Pracovní činnosti

  • Převzetí neadresných zásilek.
  • Pěší doručování neadresných zásilek a smluvního tisku.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

více informací