Specializace povolání
Fakturant

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: ekonomika
Alternativní názvy: Referent fakturace
Nadřízené povolání: Účetní
Platové rozmezí
19 432 Kč - 31 322 Kč

Charakteristika

Fakturant provádí fakturaci a likvidaci faktur.

Pracovní činnosti

  • Zajišťování fakturace a likvidace (zpracování) faktur.
  • Zajišťování dat pro automatizované zpracování faktur.
  • Pořizování a expedice faktur odběratelům.
  • Vedení příslušné evidence.
  • Kontrola správnosti faktur.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru finančnictví a bankovnictví a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru finančnictví a bankovnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
účetní doklady a jejich evidence

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava podkladů pro fakturaci
Vedení evidence např. o odběratelích, vydaných fakturách, reklamacích a o penalizaci
Sestavování podkladů a předávání dokladů pro vyřizování reklamací, k upomínání či vymáhání dlužných částek
Vystavování faktur za poskytnutá plnění včetně výpočtu DPH, dobropisů, vrubopisů penalizačních faktur i dalších souvisejících dokladů
Kontrola dodržování platebních podmínek ze strany odběratelů, kontrola oprávněnosti některých druhů reklamací
Vedení evidence pohledávek

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací