Specializace povolání
Firemní recepční

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Alternativní názvy: Recepční, Receptionist, Front Desk Clerk
Nadřízené povolání: Administrativní pracovník
Platové rozmezí
14 244 Kč - 22 904 Kč

Charakteristika

Firemní recepční zajišťuje chod recepce společnosti a jednoduchou administrativu pro management společnosti i pro ostatní zaměstnance.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu společnosti.
 • Vedení knihy návštěv, uvádění návštěv.
 • Správa vstupních karet.
 • Péče o firemní prostory (zasedací místnosti, kuchyňky).
 • Komunikace se správou budovy.
 • Péče o květiny.
 • Správa došlé a odchozí pošty.
 • Zajišťování kurýrních služeb.
 • Objednávání letenek, ubytování.
 • Zajišťování taxislužby.
 • Objednávání kancelářských potřeb.
 • Vedení pokladny.
 • Správa firemních vozidel.
 • Obsluha datových schránek.
 • Správa firemního archivu dokumentů.
 • Tvorba jednoduchých reportů, výkazů, statistik.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Obsluha a správa kancelářské techniky (fax, scanner, záznamník, kopírka,...).
 • Vykonávání dílčích administrativních prácí.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
principy obsluhy telefonní ústředny

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha kancelářské techniky
Přijímání a ohlašování návštěv
Vedení evidence písemností (odeslaná a došlá pošta aj.) v určeném úseku nebo v celé organizaci
Vyřizování operativních úkolů kancelářského útvaru (jízdenky, ubytování, časopisy aj.)
Podávání a výběr listovních zásilek a balíků na poštách
Poskytování informací o telefonních linkách pracovišť a pracovníků, vyřizování krátkých vzkazů apod.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací