Specializace povolání
Fotografický poradce při prodeji fotografické techniky a materiálů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Fotografický konzultant
Nadřízené povolání: Fotograf
Platové rozmezí
11 575 Kč - 31 368 Kč

Charakteristika

Fotografický poradce prodává a poskytuje poradenství při prodeji fotografické snímací techniky a médií, fotografických materiálů a fotografických zařízení pro zpracování a úpravu fotografií.

Pracovní činnosti

  • Prodej fotografického vybavení.
  • Poskytování poradenství v oblasti fotografických materiálů a technologií pro jejich zpracování.
  • Poskytování poradenství v oblasti fotografických přístrojů a zařízení.
  • Poskytování poradenství v oblasti záznamových médií a fotografického příslušenství.
  • Příjem a evidence objednávek zákazníků.
  • Objednávání zboží od různých výrobců.
  • Vyřizování reklamací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie, střední vzdělání s výučním listem v oboru fotograf, fotografické práce, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru elektrotechnika a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru audiovizuální tvorba a výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
počítačové zpracování digitální fotografie
fotografické přístroje a technika
fotografické materiály, jejich zpracování na automatických a poloautomatických linkách

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Poskytování poradenství při výběru fotografických přístrojů, zařízení a příslušenství dle potřeb zákazníka
Demonstrace obsluhy a ovládání fotografických přístrojů, zařízení a příslušenství
Porovnání záznamových médií a fotografického příslušenství
Výběr a použití grafických programů při úpravách digitálního obrazu
Porovnání fotografických materiálů a technologií pro jejich zpracování
Monitoring vývojových trendů a vyhledávání informací o fotografických přístrojích, zařízeních materiálech
Objednávání zboží od různých výrobců
Příprava zboží k prodeji a prodej fotografické techniky, materiálů, zařízení a příslušenství (fotografického vybavení)
Posuzování problémů při vyřizování reklamací a vedení reklamačního řízení v souladu s platnou legislativou

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací