Specializace povolání
Galvanizér

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Alternativní názvy: Galvanization worker
Nadřízené povolání: Zušlechťovač kovů
Příbuzné specializace: Smaltér, Kalič
Platové rozmezí
15 874 Kč - 31 475 Kč

Charakteristika

Galvanizér provádí úpravu povrchu součástek, dílů, výrobků, spotřebních předmětů, uměleckých předmětů apod. procesy žárového stříkání, chemickou a elektrochemickou úpravou.

Pracovní činnosti

 • Zaznamenávání technických údajů a výrobních výsledků dle technických kritérií a výrobní dokumentace.
 • Řízení, monitorování a kontrola výrobního provozu z měřicích stanic.
 • Příprava lázní pro hromadnou a závěsovou chemickou a elektrochemickou povrchovou úpravu.
 • Obsluha vanových, bubnových a poloautomatických zařízení na chemickou úpravu povrchů.
 • Žárové stříkání ruční a mechanizované.
 • Seřizování a obsluha linek.
 • Doseřizování a korekce pokovovacích procesů.
 • Obsluha, kontrola a nastavení tlakovzdušného systému – kompresory, rozvody vzduchu.
 • Obsluha, kontrola a nastavení plynového hospodářství (plynová stanice, tlakové láhve) – kyslík a acetylén.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chemickými látkami. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě, střední vzdělání s výučním listem v oboru lakýrník, lakýrnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru úpravář kovů, úpravářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru úpravář kovů, úpravářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba, střední vzdělání s výučním listem v oboru rytec kovů, rytecké práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie a střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
technologie povrchových úprav kovů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Manipulace s polotovarem nebo výrobkem
Obsluha zařízení pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků
Příprava lázní pro moření, fosfátování, eloxování
Orientace v normách a v technických podkladech pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků
Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami, opalování, odrezování, odmašťování apod.
Měření a kontrola výsledků, tloušťky nanesené vrstvy a jakosti povrchu
Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek
Pokovování součástí roztavenými kovy
Měření a kontrola výsledků tlouštky nanesené vrstvy a jakosti povrchu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.

více informací