Specializace povolání
Glazovač keramiky

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Alternativní názvy: Glazer, Sprayer
Nadřízené povolání: Keramik
Platové rozmezí
13 115 Kč - 22 136 Kč

Charakteristika

Glazovač keramiky glazuje výrobky z keramiky.

Pracovní činnosti

  • Glazování keramických výrobků a ložení do pece.
  • Seřizování a ošetřování glazovacích strojů a zařízení.
  • Kontrola polotovarů a výrobků, evidence vad a jejich příčin.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem a trupu a páteře s převahou statické práce. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru keramik, keramické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy keramiky a jejich vlastnosti
malířské a dekorační techniky na keramiku a porcelán
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky
Posuzování kvality keramických polotovarů
Obsluha glazovacích strojů a zařízení
Ložení keramických výrobků do vozů a pecí
Ruční glazování a dekorace keramických výrobků

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
  • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.

více informací