Specializace povolání
Hospodyně v domácnosti

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Majordomus, Housekeeper at home
Nadřízené povolání: Hospodyně
Platové rozmezí
16 501 Kč - 20 407 Kč

Charakteristika

Hospodyně v domácnosti provádí běžný domácí i generální úklid a údržbu majetku v soukromých domácnostech svých klientů v potřebné kvalitě. Zajišťuje chod domácnosti a přispívá k dobré rodinné atmosféře. Organizuje jiné práce, pracovníky a dodavatele podle potřeb klienta.

Pracovní činnosti

 • Profesionální úklid domácnosti včetně použití chemických přípravků.
 • Praní, žehlení a péče o prádlo a tkaniny.
 • Základní údržba a obsluha domácích spotřebičů.
 • Údržba interiérové zeleně.
 • Příležitostná péče o děti a domácí zvířata.
 • Příprava stravování včetně stolování.
 • Řešení konfliktních situací v rodině z psychologického hlediska.
 • Zabezpečení zdraví a bezpečnosti práce v rámci chodu domácnosti.
 • Najímání a dohled nad pracovníky a firmami pro různé úpravy a opravy domácnosti dle požadavku klienta.
 • Kontrola a přebírání práce najímaných pracovníků a firem k údržbě domácnosti.
 • Nakupování, kontrola a vydávání dodávek prací, spotřebního zboží a materiálů.
 • Vyřizování reklamací dodávek najímaných pracovníků a firem.
 • Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě hospodyně v domácnosti.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby a vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologické postupy úklidových prací
zásady úklidových prací
zásady praní v domácnosti
zásady vaření v domácnosti
zásady práce a manipulace s chemickými přípravky v domácnosti
základy psychologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizace práce a systém úklidu v domácnosti
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
Volba, příprava a kompletace, údržba a čištění pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP
Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů
Provádění úklidu sociálních zařízení
Provádění mopování tvrdých podlahových ploch
Provádění běžné údržby kobercových podlahových ploch a čalounění
Provádění údržby nábytku, zařízení a ploch do 1,5 m a nad 1,5 m
Provádění čištění a impregnace kůže, koženky a kovových částí zařízení
Provádění čištění a údržby kuchyňských a jídelních prostor
Provádění úklidu a čištění chodeb, schodišť, podest, teras a zimních zahrad
Provádění čištění a údržby skleněných ploch včetně leštění za použití pomůcek
Provádění praní a žehlení prádla v domácnosti
Obsluha a údržba domácích spotřebičů
Uplatňování základních zásad stolování
Poskytování příležitostné péče o dítě a domácí zvířata
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Aplikování základů psychologie pro hospodyně
Orientace v pracovně právních vztazích uplatnitelných v profesním životě hospodyně

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací