Specializace povolání
Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Alternativní názvy: Housekeeper in restaurants and accommondation facilities, Pokojská
Nadřízené povolání: Hospodyně
Příbuzné specializace: Hospodyně v domácnosti
Platové rozmezí
17 487 Kč - 30 861 Kč

Charakteristika

Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních provádí, organizuje a řídí přípravné, doplňující a pomocné práce v hotelech, penzionech, restauracích a jiných gastronomických zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Organizování práce pracovníkům např. rozepisování služeb apod..
 • Nakupování nebo kontrola dodávek.
 • Kontrola a vydávání zásob.
 • Vyřizování reklamací hotelových a restauračních hostů.
 • Profesionální úklid ubytovací části, společných prostor, kuchyňských oblastí a restauračních prostor.
 • Najímání, školení a dohled nad zaměstnanými pracovníky.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru práce v čistírnách a prádelnách. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus, střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru provozní služby.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
provoz ubytovacích zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Odstraňování vodního kamene
Čištění a impregnace vybavení sociálních zařízení
Odstraňování prachu z povrchů nábytku a zařízení
Odstraňování skvrn a ohmatů z nábytku a zařízení
Mytí, odmaštění, leštění a impregnace nábytku
Čištění skvrn z textilií, čalounění a koberců
Čištění, odmašťování a údržba kuchyňských zařízení
Vysávání textilií, čalounění a koberců vysavačem
Čištění a impregnace kůže a koženky
Manuální úklid a čištění podlahových ploch pomocí mopů
Úklid a čištění podlahových ploch pomocí podlahových kotoučových strojů, parních a vysokotlakých vodních čističů nebo podlahových automatů
Čištění kancelářské techniky
Odmašťování, čištění a leštění skleněných ploch
Čištění krytů osvětlení
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
Uplatňování a dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany
Organizace práce na pracovišti

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.

více informací