Specializace povolání
Hradlař a hláskař

Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání (1)
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Alternativní názvy: Towerman, Signalman, Závorář
Nadřízené povolání: Hradlař - hláskař
Příbuzné specializace: Závorář
Odborný směr:
Platové rozmezí
21 548 Kč - 31 994 Kč

Charakteristika

Hradlář a hláskař zajišťuje bezpečný sled vlaků na trati a ochranu železnice ve styku se silničním provozem.

Pracovní činnosti

  • Obsluha oddílových návěstidel, závor, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
  • Střežení přilehlých úseků trati.
  • Zajišťování doplňkového prodeje jízdenek a přepravy zavazadel.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Jinou alternativu představuje vzdělání nižší než středoškolské, které neposkytuje ani výuční list.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
předpisy železniční dopravy a přepravy, pravidla signalizace
bezpečnost práce
struktura a organizace železniční dopravy a přepravy
zabezpečovací a sdělovací zařízení v železniční dopravě
návěstidla a výhybky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha železničních návěstidel
Obsluha železničních závor
Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy
Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací