Specializace povolání
Inspektor - kynolog

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Policista - inspektor - kynolog, Příslušník Policie ČR - inspektor kynolog
Nadřízené povolání: Policista - inspektor
Platové rozmezí
26 256 Kč - 48 356 Kč

Charakteristika

Inspektor - kynolog provádí specializované policejně kynologické činnosti pro potřeby trestního řízení a metodicky vede výcvik služebních psů a psovodů. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
služební kynologie

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení předepsané služební agendy a dokumentace, dokumentace prováděných šetření apod.
Provádění úkonů a zákroků při ochraně veřejného pořádku, osob, soukromého a veřejného majetku
Zajišťování důkazů, svědectví, stop aj. indicií
Péče o služebního psa
Provádění jednoduchých úkonů při pátrání po osobách a věcech
Metodické vedení výuky a výcviku služebních zvířat, vedení cvičitelů koní, psovodů a kynologů
Provádění úkonů spojených s fyzickou kontrolou zboží a osob
Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštního významu
Vykonávání specializovaných činností při dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností osob a ochranou majetku
Zajišťování dohledu a ochrany s využitím služebních psů nebo speciálních technických zařízení
Orientace v zákonech a předpisech souvisejících s držením, výcvikem a využitím psa při ochraně zdraví a majetku osob
Výcvik psa k ovladatelnosti a poslušnosti
Rozvoj a udržení vycvičenosti psa na požadované úrovni
Využívaní psů aj. věcných bezpečnostních prostředků při výkonu služby

více informací