Specializace povolání
Inspektor justiční stráže

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Nadřízené povolání: Inspektor vězeňské služby
Příbuzné specializace: Inspektor vězeňské stráže
Platové rozmezí
22 430 Kč - 38 108 Kč

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Inspektor justiční stráže organizuje a řídí vymezené činnosti justiční stráže při ostraze objektů a zajišťování ochrany, pořádku a bezpečnosti soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost a bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání a bakalářský studijní program.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnost justiční stráže
činnost vězeňské stráže

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Organizování vzdělávání a výcviku příslušníků justiční stráže
Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků
Vedení příslušné dokumentace v oblasti inspekce justiční stráže
Řízení a organizování stanovených činností příslušníků justiční stráže při střežení objektů, pořádku a bezpečnosti v budovách soudů a státních zastupitelství
Řízení a organizování vymezených činností příslušníků justiční stráže při zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství

více informací