Specializace povolání
Inspektor ochranné služby

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Policista (příslušník Policie ČR) - inspektor ochranné služby
Nadřízené povolání: Policista - inspektor
Platové rozmezí
26 256 Kč - 48 356 Kč

Charakteristika

Inspektor ochranné služby samostatně zajišťuje bezpečnost chráněných osob zejména v souvislosti s jejich přepravou. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Výkonnost
Řešení problémů
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
defenzivní řízení vozidla
ochrana a ostraha objektů, osob a majetku
osobní ochrana, ozbrojený doprovod
držení, nošení a používání střelných zbraní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vyhodnocování údajů získaných z policejních evidenčních systémů
Stanovování postupu při zajišťování bezpečnosti chráněných osob
Zabezpečování ochrany určených objektů zvláštního významu
Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
Řízení automobilu při osobní ochraně
Používání technických prostředků ke komunikaci s ostatními členy hlídek a s nadřízenými
Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným

více informací