Specializace povolání
Inspektor služby cizinecké policie

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Policista (příslušník Policie ČR) - inspektor služby cizinecké policie
Nadřízené povolání: Policista - inspektor
Platové rozmezí
26 256 Kč - 48 356 Kč

Charakteristika

Inspektor služby cizinecké policie samostatně vykonává odborné činnosti na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky a zajišťuje samostatný výkon základních policejních činností v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v příslušnosti útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Uspokojování zákaznických potřeb 
Řešení problémů
Celoživotní učení

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
činnost cizinecké policie
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Samostatný výkon odborných činností na úseku povolování a kontroly pobytu cizinců na území České republiky
Výkon služby při šetření trestných činů svěřených do působnosti cizinecké policie v rámci referátů cizinecké policie
Odhalování přestupků svěřených do působnosti cizinecké policie
Výkon správních činností cizinecké policie
Výkon činností policie při povolování a kontrole pobytu cizinců na území ČR
Pátrání po osobách a věcech s využitím kriminalistických metod a techniky a věcných bezpečnostních prostředků
Zajišťování důkazů, svědectví, stop aj. indicií
Vedení dokumentace v oblasti cizinecké policie

více informací