Specializace povolání
Inspektor služby dopravní policie

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Policista (příslušník Policie ČR) - inspektor služby dopravní policie
Nadřízené povolání: Policista - inspektor
Platové rozmezí
26 256 Kč - 48 356 Kč

Charakteristika

Inspektor služby dopravní policie samostatně vykonává základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti v dopravě a dále vykonává správní činnosti svěřené policii v rámci útvarů s územně vymezenou působností nižšího stupně. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
legislativa upravující provoz na pozemních komunikacích
dopravně bezpečnostní činnost policie
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami
držení, nošení a používání střelných zbraní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Šetření dopravních nehod
Zajišťování důkazů, svědectví, stop aj. indicií
Provádění komplexních dokumentačních činností při šetření dopravních nehod
Šetření trestných činů svěřených do působnosti dopravní policie
Odhalování přestupků svěřených do působnosti dopravní policie
Odborné ověřování a došetřování podkladů pro správní řízení
Řízení služebních vozidel

více informací