Specializace povolání
Inspektor služby pořádkové policie

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Příslušník služby pořádkové policie - inspektor, Policista pořádkové policie - inspektor
Nadřízené povolání: Policista - inspektor
Platové rozmezí
26 256 Kč - 48 356 Kč

Charakteristika

Inspektor služby pořádkové policie samostatně provádí základní policejní činnosti v trestním řízení při odhalování, dokumentaci a vyšetřování trestné činnosti, řídí a koordinuje výkon služby při dohledu nad veřejným pořádkem a vnitřní bezpečností v rámci služby pořádkové policie. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) a střední vzdělání s maturitní zkouškou.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
pořádková činnost policie
metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi
držení, nošení a používání střelných zbraní
právní základy bezpečnostní činnosti
zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění trestního řízení popř. úkonů s ním souvisejících
Samostatné plnění úkolů při odhalování, dokumentaci a zpracovávání méně závažných trestných činů svěřených mimo působnost služby kriminální policie a vyšetřování
Odhalování, prošetřování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie
Přijímání oznámení od občanů
Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků
Ovládání střelných zbraní
Zajišťování a předvádění osob
Zajišťování informací o důkazech, svědectví, stop aj. indicií
Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným
Řízení a koordinace výkonu služby při dohledu nad veřejným pořádkem a vnitřní bezpečností v rámci služby pořádkové, dopravní a cizinecké policie
Zjišťování a vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech
Řízení služebních vozidel

více informací