Specializace povolání
Inspektor specialista ICT

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: Policie ČR
Alternativní názvy: Policista – inspektor specialista ICT, Příslušník Policie ČR - inspektor specialista ICT
Nadřízené povolání: Policista - inspektor
Platové rozmezí
26 256 Kč - 48 356 Kč

Charakteristika

Inspektor specialista zajišťuje chod a správnou funkci počítačových aplikací a databází v policejních informačních systémech, organizuje jejich provoz. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru výpočetní technika. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výpočetní technika, střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Samostatnost
Řešení problémů
Celoživotní učení
Objevování a orientace v informacích

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
informatika
softwarová prostředí, operační systémy
vlastnosti informačních systémů
analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí
lokalizace softwaru
zajišťování provozuschopnosti počítačů
správa počítačové sítě
síťový software
technická, administrativní a informační bezpečnost orgánů a úřadů státní správy a samosprávy a jejich činnosti
právní základy bezpečnostní činnosti
držení, nošení a používání střelných zbraní

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Instalace lokální počítačové sítě včetně jejího proměření, příprava a oživení serverů a aktivních prvků sítě
Instalace základního systémového a programového vybavení počítačů a serverů lokálních sítí
Instalace základního programového vybavení především operačních systémů
Vytváření obsahu relačních databází, nastavení propojení datových schémat a integrity dat
Projektování a koordinace servisu, údržby a správy databází
Kontrola dodržování provozních standardů a norem v oblasti administrace počítačových aplikací
Provádění konzultačních služeb a metodického řízení uživatelů aplikací
Předávání zjištěných skutečností, poznatků a podezření nadřízeným
Získávání a zpracování informací v oblasti primárních i sekundárních informačních zdrojů včetně zvládnutí a využití moderních informačních technologií
Vedení služebních záznamů a dokumentace

více informací