Specializace povolání
Instruktor horské služby

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: cestovní ruch
Alternativní názvy: Mountain rescue instructor
Nadřízené povolání: Pracovník horské služby
Platové rozmezí
12 644 Kč - 21 557 Kč

Charakteristika

Instruktor horské služby organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání pracovníků.

Pracovní činnosti

  • Realizace vzdělávacích aktivit pro pracovníky horské služby.
  • Příprava a školení členů a čekatelů horské služby.
  • Zajišťování provozu záchranných a ohlašovacích stanic horské služby.
  • Informování veřejnosti o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních horské služby k zajištění bezpečnosti na horách.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven významné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací ve výškách, chladem a pracovní dobou na směny. Také je vystaven značné zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, prací v nevhodných pracovních polohách, prací ve výškách, chladem a rizikem úrazu. Významným faktorem jsou celková fyzická zátěž, celková fyzická zátěž a duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru specializace ve zdravotnictví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Základy pedagogiky v praxi
Organizační a koordinační činnosti na stanici horské služby
Dispečerská činnost na základně HS
Koordinace a zajišťování vzdělávacích a kondičních akcí

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
  • Poruchy sluchu.

více informací