Specializace povolání
Interiérový architekt

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: architektura a urbanismus
Alternativní názvy: Bytový architekt, Architekt interiérů
Nadřízené povolání: Architekt a urbanista
Platové rozmezí
21 327 Kč - 44 136 Kč

Charakteristika

Interiérový architekt zpracovává komplexní návrh interiérového řešení stavby včetně zabudovaných technologií a navrhuje prostorové řešení interiérů od běžně vyráběného nábytku až po individuální návrhy z atypických prvků.

Pracovní činnosti

 • Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů řešeného interiéru.
 • Navrhování funkčních schémat provozu.
 • Navrhování detailních dispozičních řešení a provozní vazby.
 • Projektování materiálového, tvarového a barevného řešení.
 • Návrh individuálních a typových prvků nábytku a doplňků.
 • Navrhování výtvarného a estetického ztvárnění.
 • Zpracování návrhu s využitím znalostí ergonomie.
 • Zohledňování technologií – osvětlení, akustika, technické zařízení budov atd.
 • Zpracování výrobní dokumentace atypických částí a soupisu typových a atypických prvků.
 • Zpracování podkladů pro výběrová řízení na dodavatele.
 • Vypracování rozpočtu realizace.
 • Koordinace a autorský dohled nad realizací.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru architektura a urbanismus. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program v oboru dřevařské inženýrství, magisterský studijní program v oboru výtvarná umění a bakalářský studijní program v oboru architektura a urbanismus.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technická zařízení budov
ergonomie
interiérový design (bytová architektura)
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
nábytek, druhy, tvary, způsoby konstrukce, materiály
stavební konstrukce, povrchy stěn, způsoby kotvení a upevnění, upevňovací materiály

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Zpracování funkčních schémat architektonického řešení interiérů
Zpracování detailních dispozičních řešení architektonického řešení interiérů
Vypracování rozpočtu realizace architektonického řešení interiérů
Posuzování existujících architektonických řešení interiérů
Poradenství při výběru nábytku a bytových doplňků
Analýza provozních a funkčních potřeb uživatelů navrhovaného nábytku, doplňků, řešeného interiéru
Dohled nad realizací architektonických návrhů a návrhů nábytku
Zpracovávání prováděcí dokumentace
Zpracování materiálového a barevného řešení interiérů
Navrhování nábytku všeho druhu, včetně čalouněného, doplňků, dekorací se znalostí konstrukce, výrobních možností, realizace
Orientace v technických podkladech pro zhotovování nábytku a doplňků na bázi dřeva, skla, kovu, plastů měkkých i tuhých, textilu, usně a jiné

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací