Specializace povolání
Jeřábník pro automobilní jeřáby

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Alternativní názvy: Jeřábník tř. D, Obsluha jeřábu
Nadřízené povolání: Jeřábník
Odborný směr:

Charakteristika

Jeřábník pro automobilní jeřáby je schopen obsluhovat zdvihací zařízení a dopravovat náklad.

Pracovní činnosti

  • Odpovědnost za zdvihací zařízení a kontrola jeho provozuschopnosti.
  • Řízení, obsluha a běžná údržba zdvihacích zařízení.
  • Vedení běžných záznamů o provozu zdvihacího zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži zraku.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
principy obsluhy jeřábů
provozní dokumentace zdvihacích zařízení
všeobecné pojmy z oblasti zdvihacích zařízení
bezpečnost práce u zdvihacích zařízení
zabezpečovací zařízení zdvihacích zařízení
zakázané a rizikové manipulace u zdvihacích zařízení
bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem
hlavní mechanismy jeřábu, ozubené a lanové převody, na ocelová lana

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení
Orientace v zakázaných a rizikových manipulacích a postupech při úrazu elektrickým proudem
Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost provozu zdvihacích zařízení
Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení
Aplikování spolupráce jeřábníka a vazače
Aplikování požadavků na kontrolu jeřábu před započetím práce a vlastní jeřábové manipulace
Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu zdvihacího zařízení
Obsluha automobilního jeřábu
Dodržování zásad BOZP při provozu jeřábu
Orientace v technických požadavcích na automobilní jeřáby
Orientace v požadavcích na hlavní mechanismy jeřábu a hydraulické systémy, na ocelová lana a příslušenství

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací