Specializace povolání
Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Alternativní názvy: Jeřábník tř. O, A
Nadřízené povolání: Jeřábník
Odborný směr:

Charakteristika

Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby obsluhuje uvedené druhy jeřábů z koše, ze země nebo dálkovým ovládáním.

Pracovní činnosti

  • Vedení potřebných dokladů a dokumentace k provozu jeřábu.
  • Kontrola jeřábu jeřábové dráhy před započetím práce.
  • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení jeřábu před započetím práce.
  • Jeřábové manipulace.
  • Spolupráce s vazačem.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem obecného ohrožení.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
principy obsluhy jeřábů
provozní dokumentace zdvihacích zařízení
všeobecné pojmy z oblasti zdvihacích zařízení
bezpečnost práce u zdvihacích zařízení
zabezpečovací zařízení zdvihacích zařízení
zakázané a rizikové manipulace u zdvihacích zařízení
bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem
hlavní mechanismy jeřábu, ozubené a lanové převody, na ocelová lana
požadavky na jeřábové a pojížděcí dráhy, ocelové konstrukce a kabiny zdvihacích zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve všeobecných pojmech v oblasti zdvihacích zařízení
Orientace v zakázaných a rizikových manipulacích a postupech při úrazu elektrickým proudem
Orientace v požadavcích na osoby odpovědné za bezpečnost provozu zdvihacích zařízení
Orientace v požadavcích na jeřábové dráhy, ocelové konstrukce jeřábu, kabinu jeřábu
Orientace v požadavcích na hlavní mechanismy jeřábu a ozubené a lanové převody, na ocelová lana, příslušenství
Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení
Orientace v požadavcích na elektrická zařízení a dálková ovládání jeřábu
Aplikování spolupráce jeřábníka a vazače
Aplikování požadavků na kontrolu jeřábu před započetím práce a vlastní jeřábové manipulace
Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu zdvihacího zařízení
Dodržování zásad BOZP při provozu jeřábu
Obsluha zdvihadla a mostového, portálového a konzolového jeřábu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací