Specializace povolání
Jeřábník sloupových a věžových jeřábů

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Alternativní názvy: Jeřábník třídy B, Řidič sloupových a věžových jeřábů
Nadřízené povolání: Jeřábník
Odborný směr:
Platové rozmezí
18 792 Kč - 26 815 Kč

Charakteristika

Jeřábník sloupových a věžových jeřábů obsluhuje uvedené druhy jeřábů z kabiny, nebo ze země.

Pracovní činnosti

  • Kontrola jeřábové dráhy, přístupů na jeřáb a jeřábu před započetím práce.
  • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení jeřábu před započetím práce včetně funkčního přezkoušení.
  • Jeřábové manipulace.
  • Spolupráce s vazačem.
  • Vedení potřebných dokladů a dokumentace k provozu jeřábu.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži zraku a rizikem obecného ohrožení. Také je vystaven zátěži prací ve výškách.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup
Zvládání zátěže

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
provozní dokumentace zdvihacích zařízení
hlavní mechanismy jeřábu, hydraulické systémy, ocelová lana
zabezpečovací zařízení zdvihacích zařízení
zakázané a rizikové manipulace u zdvihacích zařízení
všeobecné pojmy z oblasti zdvihacích zařízení
požadavky na jeřábové a pojížděcí dráhy, ocelové konstrukce a kabiny zdvihacích zařízení
bezpečnost práce u zdvihacích zařízení

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v zakázaných a rizikových manipulacích a postupech při úrazu elektrickým proudem
Orientace v požadavcích na hlavní mechanismy jeřábu a ozubené a lanové převody, na ocelová lana, příslušenství
Orientace v požadavcích na zabezpečovací zařízení
Orientace v požadavcích na elektrická zařízení a dálková ovládání jeřábu
Aplikování spolupráce jeřábníka a vazače
Aplikování požadavků na kontrolu jeřábu před započetím práce a vlastní jeřábové manipulace
Orientace v dokladech a technické dokumentaci a v hodnocení technického stavu zdvihacího zařízení
Dodržování zásad BOZP při provozu jeřábu
Obsluha sloupových a věžových jeřábů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací