Povolání
Jeřábník

Odborný směr:

Charakteristika

Jeřábník obsluhuje zdvihací zařízení různé konstrukce a provedení.

Pracovní činnosti

  • Vedení potřebných dokladů a dokumentace k provozu jeřábu.
  • Kontrola jeřábu před započetím práce.
  • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení jeřábu před započetím práce.
  • Jeřábové manipulace.
  • Spolupráce s vazačem.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné znalosti.

více informací

Odborné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou dosud zpracovány odborné dovednosti.

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací