Specializace povolání
Kalič

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: povrchová úprava kovů i nekovových materiálů
Alternativní názvy: Hardener, Strojník kalení kovů, Strojník tepelného zpracovní kovů
Nadřízené povolání: Zušlechťovač kovů
Příbuzné specializace: Smaltér, Galvanizér
Platové rozmezí
12 229 Kč - 34 957 Kč

Charakteristika

Kalič provádí tepelné zpracování dílců z oceli, neželezných kovů a jejich slitin v příslušných tepelných zařízeních.

Pracovní činnosti

 • Řízení a obsluha automatizovaných procesů tepelného zpracování.
 • Výběr a příprava vstupního materiálu a vybavení, nástrojů a pomocných materiálů potřebných k tepelnému zpracování oceli podle dané technické dokumentace.
 • Řízení, monitorování a kontrola výrobního provozu z měřicích stanic, kontrolních místností a plošin.
 • Základní údržba zařízení a pomoc při opravách a opětném spouštění zařízení.
 • Průběžné hodnocení a kontrola výrobního procesu, zásahy do průběhu procesu.
 • Zaznamenávání technických údajů a výrobních výsledků dle technických kritérií uvedených v technické dokumentaci.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem, vibracemi a chemickými látkami. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru úpravář kovů, úpravářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kovotepec, kovotepecké práce, výroba kovové bižuterie, střední vzdělání s výučním listem v oboru povrchová úprava, práce při povrchové úpravě, střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba, střední vzdělání s výučním listem v oboru úpravář kovů, úpravářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru klempíř, klempířské práce ve strojírenství, střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru kovář, podkovář, kovářské a podkovářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
technologie tepelného zpracování kovů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Konečná úprava tepelně zpracovaných polotovarů a součástí (odmaštění, tryskání, rovnání)
Manipulace s kovovými polotovary, ručními manipulačními pomůckami, ovládání jednoduchých manipulačních prostředků
Obsluha zařízení pro ohřev a ochlazování polotovarů a součástí
Orientace v normách a v technických podkladech pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování
Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů
Měření a kontrola výsledků tepelného zpracování pomocí přístrojů na měření tvrdosti
Volba ohřívacích zařízení, ochlazovacích lázní a technologických podmínek tepelného a chemicko-tepelného zpracování kovů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací