Specializace povolání
Keramický inženýr technolog

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Alternativní názvy: Ceramics production technologist, Inženýr technologie, Vedoucí technologie, Manager technologie
Nadřízené povolání: Keramický inženýr
Platové rozmezí
31 438 Kč - 64 822 Kč

Charakteristika

Keramický inženýr technolog stanovuje komplexní technologické postupy nebo zajišťuje rozsáhlé technologické přípravy keramické výroby.

Pracovní činnosti

 • Komplexní vypracování technologických postupů.
 • Provádění schválených změn v technologické dokumentaci.
 • Řízení přípravy technologické dokumentace.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.
 • Posuzování účinnosti a oprávněnosti navržených změn technologie.
 • Kontrola dodržování technologické kázně, navrhování opatření ke zvýšení kvality výrobků.
 • Spolupráce při vývoji nebo vývoj nových výrobků nebo inovace stávajících.
 • Posuzování vhodnosti alternativních surovin a technologií pro danou výrobu.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti
druhy keramiky a jejich vlastnosti
technologie výroby a zpracování keramiky
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky, porcelánu a přírodního kamene
ekonomika a řízení keramické výroby

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu keramické výroby
Řízení technologických postupů v keramické výrobě s vysokým stupněm inovace
Zpracování technických podkladů o keramické výrobě pro marketingovou a obchodní činnost
Kontrola dodržování technologických postupů v keramické výrobě
Provádění technického dozoru na pracovištích keramické výroby
Provádění technických zkoušek technologie s vysokým stupněm inovace v keramické výrobě
Stanovování komplexních technologických postupů a technických podmínek v celém rozsahu keramické výroby
Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby
Stanovování technologických postupů v keramické výrobě s vysokým stupněm inovace
Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro keramickou výrobu s vysokým stupněm inovace
Řízení prací při zpracování technické dokumentace pro nové a rozvojové výrobní programy v keramické výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací