Specializace povolání
Keramický inženýr vedoucí výroby

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Alternativní názvy: Výrobní ředitel, Production manager
Nadřízené povolání: Keramický inženýr
Platové rozmezí
20 022 Kč - 95 501 Kč

Charakteristika

Keramický inženýr vedoucí výroby řídí samostatnou výrobní jednotku nebo více výrobních jednotek (závodů) a koordinuje veškerou činnost podle operativních a střednědobých plánů formou příkazů vedoucím podřízených organizačních útvarů.

Pracovní činnosti

 • Sestavování plánů výroby dle jednotlivých druhů výrobků včetně operativních změn.
 • Řízení výroby a její koordinace podle operativních plánů a požadavků obchodu.
 • Organizace a řízení práce vedoucích výrob, resp. vedoucích provozů.
 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Kontrola dodržování legislativy související s jím řízeným úsekem.
 • Kontrola plnění výrobních úkolů a hodnocení vývoje výrobních nákladů.
 • Kontrola vedení příslušné dokumentace a výkaznictví.
 • Zabezpečení spolupráce s ostatními organizačními úseky a s externími dodavateli a odběrateli.
 • Navrhování opatření pro zefektivnění výroby a zodpovědnost za jejich realizaci.
 • Předkládání návrhů na operativní změny plánu a systémů odměňování.
 • Rozhodování o oprávněnosti případných reklamací zákazníků.
 • Kontrola dodržování bezpečnosti práce a využívání pracovní doby.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje magisterský studijní program v oboru chemie a technologie materiálů. Jinou alternativu představuje magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti
druhy keramiky a jejich vlastnosti
technologie výroby a zpracování keramiky
ekonomika a řízení keramické výroby
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení provozní dokumentace v keramické výrobě
Kontrola dodržování technologických postupů v keramické výrobě
Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby
Řízení speciálních keramických procesů
Řízení výrobní činnosti v celém komplexu keramické výroby
Koordinace výrobního úseku s ostatními útvary keramické výroby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací