Specializace povolání
Keramický technik dispečer

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Alternativní názvy: Ceramics production controller
Nadřízené povolání: Keramický technik
Platové rozmezí
18 519 Kč - 46 370 Kč

Charakteristika

Keramický technik dispečer řídí výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Pracovní činnosti

  • Řízení výroby formou dispečerských příkazů.
  • Zajištění odstranění výrobních poruch.
  • Operativní řešení nenadálých výrobních situací.
  • Vedení příslušné provozní dokumentace a záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru keramická výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru keramická výroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavební materiály a výrobky.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti
druhy keramiky a jejich vlastnosti
technologie výroby a zpracování keramiky
ekonomika a řízení keramické výroby
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v keramické výrobě
Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě
Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby
Sestavování operativních plánů keramické výroby
Dispečerské řízení keramické výroby
Vedení provozní dokumentace keramické výroby
Kontrola plnění operativních plánů keramické výroby
Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby
Stanovování výrobních zařízení pro keramickou výrobu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací