Specializace povolání
Keramický technik mistr

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Alternativní názvy: Shift leader, Foreman, Mistr provozu
Nadřízené povolání: Keramický technik
Platové rozmezí
21 632 Kč - 52 138 Kč

Charakteristika

Keramický technik mistr řídí a organizuje práce při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v keramické výrobě na vymezeném technologickém úseku.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování podkladových materiálů pro výpočet mzdových náležitostí.
 • Zajišťování plnění legislativy na řízeném úseku.
 • Zajišťování dodržování technologických postupů a stanovených parametrů výrobků a polotovarů.
 • Zajišťování provozuschopnosti technologického zařízení na řízeném úseku.
 • Školení pracovníků.
 • Kontrola a hodnocení výsledků ve výrobě.
 • Vedení předepsané evidence.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru keramická výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru keramická výroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti
druhy keramiky a jejich vlastnosti
technologie výroby a zpracování keramiky
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky, porcelánu a přírodního kamene

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v keramické výrobě
Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě
Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby
Sestavování operativních plánů keramické výroby
Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v keramické výrobě
Vedení provozní dokumentace keramické výroby
Kontrola plnění operativních plánů keramické výroby
Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě
Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby
Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro keramickou výrobu
Řízení technologického úseku keramické výroby

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací