Specializace povolání
Keramický technik normovač

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: výroba a dekorace keramiky
Alternativní názvy: Technik řízení produktivity, Productivity Management Technician, Times&Methods Technician, Standards Engineer
Nadřízené povolání: Keramický technik
Platové rozmezí
25 470 Kč - 54 725 Kč

Charakteristika

Keramický technik normovač zabezpečuje tvorbu normativních podkladů a norem spotřeby času.

Pracovní činnosti

  • Provádění a vyhodnocování chronometrážních měření a snímků pracovního dne.
  • Stanovování normativů a norem spotřeby práce a jejich uplatňování.
  • Sledování stavu plnění norem spotřeby času v požadovaném členění.
  • Provádění analýz pracovních činností a navrhování opatření racionalizace práce.
  • Optimalizace pracovišť a výrobního toku.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru keramická výroba. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru keramická výroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů a střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
suroviny pro výrobu keramiky a jejich vlastnosti
druhy keramiky a jejich vlastnosti
technologie výroby a zpracování keramiky
ekonomika a řízení keramické výroby
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování keramiky

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky
Měření spotřeby práce v keramickém průmyslu
Výpočty norem a normativů v keramickém průmyslu
Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v keramickém průmyslu
Zpracování podkladů pro cenové kalkulace keramických výrobků
Tvorba sborníků norem a normativů v keramickém průmyslu

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Poruchy vidění.
  • Duševní poruchy.
  • Poruchy chování.
  • Závažná psychosomatická onemocnění.

více informací