Specializace povolání
Klapkař

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: povrchové dobývání a úprava surovin
Nadřízené povolání: Obsluha strojů v povrchové těžbě
Platové rozmezí
20 964 Kč - 31 911 Kč

Charakteristika

Klapkař obsluhuje klapku velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby.

Pracovní činnosti

  • Obsluha klapky (nakládacího výložníku) velkostroje.
  • Kontrola strojního zařízení jednotlivých částí a systémů klapky velkostroje.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s výučním listem a základní vzdělání v oboru základní škola.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
požární prevence
bezpečnost práce
technologie práce horníka pro řízení pásové dopravy
technologie práce řidiče dobývacích a zakládacích strojů a velkostrojů
automatizace v hornictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Práce se zdvihacím zařízením
Vulkanizační práce na velkostrojích
Řízení dálkové pásové dopravy
Kontrola strojního zařízení jednotlivých částí a systémů klapky velkostroje
Obsluha klapky velkostroje

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
  • Poruchy sluchu.

více informací