Specializace povolání
Kloboučník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba oděvů
Alternativní názvy: Hatter
Nadřízené povolání: Výrobce pokrývek hlavy
Příbuzné specializace: Modistka
Platové rozmezí
14 341 Kč - 26 875 Kč

Charakteristika

Kloboučník vyrábí klobouky a čepice z různých materiálů.

Pracovní činnosti

 • Kreslení, stříhání, vyřezávání a vysekávání součástí výrobku z příslušných materiálů.
 • Výroba modelových forem.
 • Ruční nebo strojní tvarování a lisování klobouků vhodnou technologií.
 • Povrchová úprava rozpracovaných výrobků (dření, broušení, škrábání při výrobě klobouků z plsti).
 • Obsluha strojů a zařízení v procesu tvarování, resp. šití.
 • Zhotovování ozdob na kloboučnické výrobky.
 • Vnitřní a vnější vybavení a zdobení klobouků a čepic.
 • Dokončovací práce, úprava a kontrola výrobku, odstraňování vad.
 • Zaznamenávání údajů o pracovních postupech a výsledcích práce.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži vibracemi.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kloboučník, kloboučnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru švadlena, šití oděvů, prádla a rukavic, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru krejčí, krejčovské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru kloboučník, kloboučnické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení v textilu, oděvnictví nebo zpracování kožešin
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie zhotovování klobouků, baretů, čepic
technologie zpracování kožešin
kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ruční tvarování baretů za vlhka na speciální formy s náročným vytahováním okrajů
Ruční tvarování módních čepic a brigadýrek vypínáním materiálu štítků a žehlením
Příprava kloboučnických polotovarů zakreslováním ploch, kopírováním a rozmnožováním střihů
Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním
Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení
Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy
Seřizování, ošetřování a běžná údržba strojů a zařízení pro výrobu pokrývek hlavy
Obsluha tvarovacích, lisovacích a žehlicích strojů pro zhotovování pokrývek hlavy
Obsluha obráběcích, vysekávacích a ořezávacích strojů ve výrobě pokrývek hlavy
Ruční tvarování a zdobení pokrývek hlavy (srstěných, vlněných, šitých a jiných) včetně dohotovení okrajů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.

více informací