Specializace povolání
Knihkupec

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou (4)
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží
Alternativní názvy: Prodavač knih, Bookseller
Nadřízené povolání: Obchodník
Odborný směr:
Platové rozmezí
10 150 Kč - 33 325 Kč

Charakteristika

Knihkupec vykonává obchodní a další odborné činnosti související s provozem knihkupectví či nakladatelství, s distribucí, propagací a ostatními oblastmi knižního obchodu.

Pracovní činnosti

 • Objednávky, odběr a přejímka knih, zvukových a obrazových nosičů, CD ROM a doplňkového sortimentu.
 • Uložení a tematické řazení knih, hudebnin a doplňkového sortimentu.
 • Prezentace a prodej knih, zvukových a obrazových nosičů, CD ROM a doplňkového sortimentu včetně kvalifikovaného poradenství.
 • Zadávání dat do bibliografických katalogů a systémů a jejich další využívání.
 • Vyřizování objednávek zákazníků včetně objednávek ze zahraničí.
 • Skladování, ošetřování a zabezpečení ochrany zboží.
 • Příprava a realizace propagačních akcí, vystavování a aranžování zboží.
 • Vedení kontrolní pokladny včetně vyřizování hotovostních i bezhotovostních plateb a plateb v cizí měně.
 • Poskytování služeb zákazníkovi, vyřizování dotazů, stížností a reklamací.
 • Sbírání informací z knižních velkoobchodů o nabízených titulech a cenách.
 • Provádění inventur.
 • Přímé řízení podřízených pracovník, určování směn a čerpání dovolených.
 • Komunikace s kontrolními orgány a vyřizování jejich zjištění včetně komunikace s nadřízenými.
 • Dodržování a kontrola zásad BOZP a PO včetně čistoty na pracovišti a v okolí knihkupectví.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru knihkupectví. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
přejímka zboží
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
skladování a ochrana zboží
balení zboží
zbožíznalství speciálních výrobků
marketing obecně

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce
Projednávání přijatých reklamací, stížností a požadavků se zákazníky
Zajišťování propagačních akcí a akcí na podporu prodeje
Přijímání plateb od zákazníků v hotovosti, ale i bezhotovostními způsoby (šeky, platební karty apod.)
Ukládání zboží na provozovně dle stanovených požadavků (např. tematické členění), jeho skladování a ošetřování s cílem předejít poškození tohoto zboží
Vedení požadovaných evidencí (např. vedení pokladní evidence, přehledu a způsobu vyřízení objednávek, vedení evidence o reklamacích, stížnostech zákazníků apod.)
Vyhledávání dat v informačních bibliografických katalozích a systémech, vkládání dat do těchto systémů
Poskytování odborných rad a informací zákazníkům týkajících se prodávaného sortimentu včetně sortimentu doplňkového
Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou
Vedení administrativní agendy v maloobchodní jednotce
Aranžování zboží v obchodně provozní jednotce
Příjem, skladování, ošetřování a manipulace se zbožím na provozní jednotce

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací