Specializace povolání
Kočí

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: živočišná výroba
Alternativní názvy: Coachman, Carter
Nadřízené povolání: Chovatel koní, jezdec a kočí
Platové rozmezí
9 196 Kč - 19 524 Kč

Charakteristika

Kočí chová, ošetřuje a pracuje s různými plemeny koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.

Pracovní činnosti

 • Přeprava koní.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení, pasení.
 • Ošetřování koní, hygiena, zajištění péče o kopyta.
 • Sjednávání zakázek.
 • Vedení příslušné evidence v souladu s legislativou v chovu koní.
 • Zemědělské, lesní a ostatní potažní práce.
 • Přesuny koní podle veterinárních předpisů, zajištění povinné vakcinace, odběrů a zooveterinárních opatření.
 • Ošetřování a opravy postrojů, přibližovacích souprav, vozů a stání ve stájích.
 • Zabezpečování základního výcviku koní.
 • Péče o nemocná zvířata podle veterinárních zásad a pokynů veterináře, zooveterinární opatření.
 • Řízení koňských potahů při provádění prací v zemědělské a lesnické činnosti.
 • Organizace chovu, pastvy, ustájení, výcviku, odchovu a další využívání jednotlivých kategorií koní.
 • Krmení, napájení a ošetřování koní dle právních předpisů v oboru chovu koní.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stání a výběhů koní, údržba výběhů a ohrad.
 • Výcvik mladých koní, výkonnostní zkoušky klisen a hřebců.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat.
 • Práce s koněm ze země.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o koně po práci.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví, střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
chov koní
choroby koní
výcvik koní
provozování koňského potahu
charakter a vlastnosti koní (etologie)

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Zapřahání a řízení potahů při provozování prací v zemědělské výrobě
Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití
Základní výcvik koní k potažní práci
Vedení prvotní evidence
Posuzování vlastností koní
Krmení koní přiměřenou technikou
Napájení, dokrmování a pasení koní
Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní
Přeprava koní
Pomoc při podkování a korekturách kopyt
Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní
Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně, postrojů a povozů
Zápis a vedení chovatelské a jiné evidence v souladu s legislativou v chovu koní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací