Specializace povolání
Koksař obsluha baterií

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Alternativní názvy: Obsluha koksárenské baterie
Nadřízené povolání: Koksař
Příbuzné specializace: Koksař obsluha chemické části koksovny
Platové rozmezí
25 523 Kč - 37 035 Kč

Charakteristika

Koksař obsluha baterií obsluhuje zařízení koksárenské baterie a zařízení navazujících technologií pro výrobu koksu.

Pracovní činnosti

 • Příprava uhelné vsázky pro výrobu koksu
 • Obsluha strojního zařízení při výrobě a zpracování metalurgického koksu
 • Obsluha strojního zařízení na dopravu uhelné vsázky
 • Obsluha strojního zařízení na mletí, třídění a míchání vsázky
 • Expedice včetně nakládky výrobků koksovny
 • Seřizování topných armatur
 • Regulace teplot a tahu v topném systému baterie
 • Údržba zdiva baterií
 • Vedení příslušných záznamů

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži teplem, trupu a páteře s převahou statické práce, rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení, pracovní dobou na směny, hlukem, prachem a chemickými látkami. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba a střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie výroby koksu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha zařízení pro přípravu uhelné vsázky
Příprava vstupů pro koksárenské procesy
Řízení ovládacích panelů obslužných strojů a zařízení koksárenské baterie
Normalizace při výrobě koksu
Seřizování, ošetřování a údržba koksárenských baterií
Obsluha zařízení v provozu koksování

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací