Specializace povolání
Koksař obsluha chemické části koksovny

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: tváření kovů v hutní výrobě
Alternativní názvy: Obsluha chemických zařízení při zpracování koksárenského plynu, Koksař chemik
Nadřízené povolání: Koksař
Příbuzné specializace: Koksař obsluha baterií
Platové rozmezí
25 523 Kč - 37 035 Kč

Charakteristika

Koksař obsluha chemické části koksovny obsluhuje koksochemické zařízení pro technologické čištění koksárenského plynu a zpracování produktu koksování.

Pracovní činnosti

  • Výroba benzolu, dehtu a síry obsluhou technologických zařízení pro zpracování vedlejších produktů
  • Zpracování odpadních vod biologickým čistícím procesem
  • Přečerpávání, skladování a manipulace s vedlejšími produkty chemické části koksovny
  • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži rizikem úrazu, rizikem obecného ohrožení, pracovní dobou na směny, hlukem a chemickými látkami. Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba a střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie výroby koksu

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava výstupů z chemické části koksovny
Řízení ovládacích panelů obslužných strojů a zařízení chemického provozu
Orientace v normách a v technických podkladech při řízení, organizování a provádění technologických operací při chemických produktů
Obsluha zařízení v chemické části koksovny

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.

více informací