Specializace povolání
Komisař - Specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Specialista v oblasti IZS a řízení jednotek PO, Komisař, Příslušník HZS ČR, Komisař
Příbuzné specializace: Komisař - Lektor - instruktor
Platové rozmezí
28 453 Kč - 45 662 Kč

Charakteristika

Komisař - Specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany zajišťuje a koordinuje odborné činnosti na úseku integrovaného záchranného systému a v oblasti související s činnostmi jednotek požární ochrany. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru ČR, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost a vyšší odborné vzdělání v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání a bakalářský studijní program.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnosti hasiče
činnosti hasiče - strojníka
činnosti velitele hasičů
předpisy a technické normy požární ochrany

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vykonávání lektorské činnosti
Určování postupů při řízení jednotek požární ochrany a koordinaci složek integrovaného záchranného systému
Zpracovávání předepsané dokumentace všech složek požární ochrany a ochrany obyvatel
Vedení příslušných záznamů na úseku požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování
Zpracování dokumentace o zásazích a činnosti jednotek Hasičského záchranného sboru ČR
Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav a civilního nouzového plánování
Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě
Organizování odborné přípravy jednotek požární ochrany
Komplexní zajišťování odborných, poradenských a metodických činností na úseku požárního dozoru, požární prevence, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému

více informací