Specializace povolání
Konsekutivní tlumočník

Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program (7)
Odborný podsměr: tlumočení, překladatelství
Alternativní názvy: Consecutive Interpreter
Nadřízené povolání: Tlumočník, překladatel
Platové rozmezí
20 951 Kč - 37 373 Kč

Charakteristika

Konsekutivní tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého tzv. konsekutivní (následnou) metodou - tzn. tlumočení ústního projevu řečníka po částech.

Pracovní činnosti

  • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
  • Konzultace s klientem na vyjasnění problematických míst při tlumočení.
  • Naslouchání řečníkovi, provedení tlumočnického zápisu.
  • Převod řečníkova projevu do cílového jazyka.
  • Příprava odborných materiálů pro realizaci vlastní tlumočnické činnosti.

Pracovní podmínky

Významným faktorem je duševní zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
jazyk vybrané země
kultura vybrané země
lingvistika
sémantika

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sběr informací zásadních pro kvalitní tlumočení
Vyhledávání a příprava odborné terminologie používané v dané oblasti
Provádění konsekutivních tlumočení
Provádění tlumočnického zápisu
Používání široké slovní zásoby
Tlumočení odpovídající gramatickým pravidlům a pravidlům výslovnosti daného jazyka

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací