Specializace povolání
Koželuh

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: činění a úprava usní a kožešin
Alternativní názvy: Zhotovitel usní
Nadřízené povolání: Výrobce usní a kožešin
Příbuzné specializace: Úpravář kožešin, Úpravář usní

Charakteristika

Koželuh zabezpečuje zpracování všech druhů kůží fyzikálně-chemickými i mechanickými postupy na useň.

Pracovní činnosti

 • Hodnocení, měření a vážení hotových usní.
 • Příprava druhotných surovin k dalšímu zpracování nebo recyklaci.
 • Speciální pracovní postupy při zpracování exotických surovin.
 • Příprava vzorků pro provozní a laboratorní analýzu.
 • Příprava a úpravy roztoků a tříslovin pro činění.
 • Třídění, skladování, výběr a klasifikace kůží.
 • Opracování usní po činění.
 • Výroba a opracování holiny.
 • Činění kůží.
 • Povrchová úprava usní.
 • Kontrola kvality hotových usní.
 • Třídění a skladování usní.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Zpracování odpadu.
 • Zajištění čištění odpadních vod s ohledem na ekologii.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, hlukem, vibracemi, chemickými látkami, invazivními alergeny a biologickými činiteli způsobujícími onemocnění. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru koželužský chemik, zpracování kůže a střední vzdělání s výučním listem v oboru koželužský chemik, zpracování kůže. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik, práce v chemické výrobě, střední vzdělání s výučním listem v oboru chemik-laborant, práce v chemické laboratoři a bez požadavku na školní vzdělání.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie koželužského zpracování kůže
technologie zpracování kožešin
kožešiny a usně, druhy, vlastnosti, vady
useň, syntetická useň, druhy, vlastnosti, technologie zpracování

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v kožedělné výrobě
Výroba a opracování holiny (námok, loužení, odchlupování, mízdření, odmykání, štípání, kruponování, moření ad.)
Seřizování, ošetřování a údržba koželužských strojů a zařízení
Obsluha koželužských strojů a zařízení
Činění kožešin a usní včetně přípravy roztoků
Úprava a zpracování kožešin nebo usní po činění (napínání, sušení, barvení, mazání, měkčení, broušení, stříhání, žehlení ad.)
Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě
Volba postupu práce, materiálů a technologických podmínek pro výrobu kožedělných výrobků
Posuzování kvality usní

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.

více informací