Specializace povolání
Krajkář

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba látek
Alternativní názvy: Lace maker
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Platové rozmezí
14 170 Kč - 27 624 Kč

Charakteristika

Krajkář zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží a krajkářského pleteného a paličkovaného zboží.

Pracovní činnosti

 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha výrobních strojů a přídavných zařízení.
 • Odstraňování jednoduchých poruch a zajišťování odstranění větších poruch na strojích.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z výrobních strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Odebírání a odvádění zboží.
 • Řezání, párání krajek.
 • Laserové tavení okrajů záclonových výrobků.
 • Klasifikace, adjustace krajkářských a záclonových výrobků.
 • Označování vad ve zboží na výrobním stroji.
 • Spolupráce při přípravě a seřizování strojů a zařízení při změně vzoru.
 • Evidence dat o kvalitě a výrobě.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba, střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek
technologie krajkářství, paličkování
technologie strojního pletařství

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha pletacích strojů (jednolůžkových, dvoulůžkových, plochých, okrouhlých aj.)
Paličkování na paličkovacích krajkářských strojích
Posuzování jakosti a klasifikování pletenin a materiálů pro pleteniny
Posuzování jakosti záclonových výrobků a značení chyb
Pletení krajek, krajkovin a záclon na rašlových strojích

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.

více informací