Specializace povolání
Krmivářský dělník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: výroba krmiv a krmivářských výrobků
Platové rozmezí
12 163 Kč - 24 018 Kč

Charakteristika

Krmivářský dělník vykonává manuální práce ve výrobně krmných směsí nebo ve výrobně premixů.

Pracovní činnosti

  • Navážení krmných surovin, doplňkových látek, a premixů.
  • Obsluha pytlovací a balicí linky hotových výrobků.
  • Paletování hotových výrobků.
  • Obsluha granulátoru krmných směsí.
  • Obsluha premixové linky.
  • Odvoz hotových výrobků do skladu nebo na expedici.
  • Příjem, vzorkování a skladování krmných surovin, doplňkových látek, premixů a hotových výrobků a další práce související se skladováním.
  • Příjem, skladování a výdej medikovaných premixů.
  • Vedení základní evidence o skladovaném zboží.
  • Úklidové a sanitační práce ve výrobně a skladech.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů zemědělství a lesnictví a střední vzdělání s výučním listem v oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru zemědělec, zemědělské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
krmivářství
základní druhy stojů a zařízení v krmivářské výrobě
systémy a standardy jakosti a kvality v krmivářství
hygiena výroby krmiv a výživy zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení při výrobě krmiv
Balení a expedice krmiv
Řízení ovládacích panelů v krmivářské výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice není omezen žádným onemocněním.

více informací