Specializace povolání
Kuchař expedient

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem (2)
Odborný podsměr: pohostinství
Alternativní názvy: Výdejce pokrmů
Nadřízené povolání: Pomocný kuchař
Platové rozmezí
12 438 Kč - 18 446 Kč

Charakteristika

Kuchař expedient vydává výrobky a pokrmy zákazníkům v gastronomické provozovně.

Pracovní činnosti

 • Příprava pracoviště na výdej pokrmů.
 • Převzetí pokrmů a výrobků určených na prodej včetně zajištění potřebného inventáře.
 • Jednoduchá evidence příjmu a výdeje.
 • Výdej pokrmů studené a teplé kuchyně.
 • Prodej doplňkového sortimentu.
 • Dodržování HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce, střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus a střední vzdělání s výučním listem.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakládání s inventářem
Regenerace pokrmů
Skladování potravinářských surovin
Obsluha technologických zařízení v provozu
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
Přejímka výrobků k expedici
Expedice pokrmů
Volba postupu práce

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.

více informací