Specializace povolání
Kuchař pro přípravu pokrmů na objednávku

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: pohostinství
Alternativní názvy: Kuchař minutkář, Přípravář pokrmů na objednávku
Nadřízené povolání: Kuchař
Platové rozmezí
13 577 Kč - 21 058 Kč

Charakteristika

Přípravář pokrmů na objednávku připravuje jídla na objednávku v určitém krátkém časovém úseku od obdržení požadavku po expedici pokrmu.

Pracovní činnosti

  • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží.
  • Předběžná příprava jednotlivých druhů mas na výrobu jídel na objednávku.
  • Komplexní tepelná úprava pokrmu.
  • Příprava příloh.
  • Dohotovení pokrmů pro expedici.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži teplem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování, střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakládání s inventářem
Úprava jatečního masa, drůbeže, ryb a zvěřiny pro kuchyňské zpracovávání
Zpracování a úprava polotovarů
Skladování potravinářských surovin
Příprava surovin pro výrobu jídel
Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů
Obsluha technologických zařízení v provozu
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
Příprava pokrmů a specialit na objednávku
Organizování práce v provozu
Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
Přejímka potravinářských surovin

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Poruchy vidění.
  • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
  • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.

více informací