Specializace povolání
Kuchař studené kuchyně

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: pohostinství
Alternativní názvy: Přípravář pokrmů studené kuchyně, Kuchař pro přípravu pokrmů studené kuchyně
Nadřízené povolání: Kuchař
Platové rozmezí
13 577 Kč - 21 058 Kč

Charakteristika

Kuchař studené kuchyně je odpovědný za kompletní přípravu pokrmů a výrobků studené kuchyně.

Pracovní činnosti

  • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží pro výrobu studené kuchyně.
  • Příprava pokrmů jako jsou studené předkrmy, svačiny, přesnídávky, výrobky na rauty a pokrmy pro další slavnostní příležitosti.
  • Komplexní příprava pokrmů a výrobků dle kalkulace včetně expedice na vhodném inventáři.
  • Dodržování zásad HACCP včetně kritických bodů pro práci na úseku studené kuchyně.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži chladem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce, střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování, střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování a střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Nakládání s inventářem
Zpracování a úprava polotovarů
Skladování potravinářských surovin
Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů
Přejímka potravinářských surovin
Příprava surovin pro výrobu jídel
Příprava produktů běžné studené kuchyně
Obsluha technologických zařízení v provozu
Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů
Organizování práce v gastronomickém provozu
Příprava a estetická úprava studených pokrmů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
  • Poruchy vidění.
  • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
  • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.

více informací