Specializace povolání
Kynolog

Regulované povolání
Kvalifikační úroveň: Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (6)
Odborný podsměr: Celní správa ČR
Alternativní názvy: Celník, Dogman
Nadřízené povolání: Samostatný celní pracovník
Platové rozmezí
21 148 Kč - 32 645 Kč

Charakteristika

Kynolog vede výuku a výcvik služebních psů včetně zajišťování odborných činností při provádění celního dohledu. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Pracovní činnosti

 • Výběr a určování způsobu výcviku služebních psů podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností.
 • Metodické vedení výuky a výcviku služebních psů, vedení psovodů a kynologů a zpracovávání programů výcviku.
 • Zpracovávání návrhů způsobů ochrany prostřednictvím služebních zvířat.
 • Odhalování celních a daňových přestupků, deliktů nebo trestných činů, provádění úkonů v trestním řízení.
 • Plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v útvarech s vymezenou územní působností.
 • Odborné specializované činnosti při dohledu a kontrole s použitím kontrolních technických prostředků nebo služebních psů.
 • Zajišťování agendy dohledu a kontroly.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia. Jinou alternativu představuje vyšší odborné vzdělání v oboru veřejnosprávní činnost, vyšší odborné vzdělání a bakalářský studijní program.

více informací

Měkké kompetence

Pro tuto typovou pozici nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

více informací

Obecné dovednosti

Pro tuto typovou pozici nejsou odborné kompetence obecné dosud zpracovány.

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
činnost cizinecké policie
výcvik služebních zvířat

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Určování způsobu výcviku služebních psů podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností
Zpracovávání programů výcviku služebních psů
Zpracovávání návrhů způsobů ochrany s využitím služebních zvířat
Odhalování celních a daňových přestupků, deliktů nebo trestných činů
Vedení požadované dokumentace v oblasti výuky a výcviku psů
Poskytování rad a konzultací v oblasti metodiky vedení výuky a výcviku služebních psů
Zajišťování dohledu a ochrany s využitím služebních psů nebo speciálních technických zařízení
Řízení práce kynologů a psovodů

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

více informací