Specializace povolání
Lamač

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: stavební řemesla
Alternativní názvy: Stonemason, Stonecutter
Nadřízené povolání: Kameník
Platové rozmezí
23 975 Kč - 36 360 Kč

Charakteristika

Lamač dobývá a rozlamuje surovinu v lomu a na povrchu pro další zpracování.

Pracovní činnosti

  • Provádění ruční a strojní těžby kamene v lomu a na povrchu.
  • Rozpojování kamene ručně a technickými prostředky (např. termicky a hydraulicky).
  • Obsluha vrtacích strojů.
  • Manipulování s vytěženou surovinou.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven značné zátěži hlukem. Také je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, vibracemi a prachem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce, střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník, kamenické práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
druhy přírodního kamene
technologie opracování přírodního kamene
technické kreslení ve stavebnictví

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v báňských předpisech pro těžbu kamene
Orientace v technologických postupech těžby kamene v lomu a na povrchu
Návrh pracovních postupů těžby kamene v lomu a na povrchu
Rozpojování kamene ručně
Rozpojování kamene termicky a hydraulicky
Manipulování s vytěženou surovinou v kamenické výrobě
Těžení bloků kamene
Volba, používání a údržba pracovních pomůcek, nářadí, strojního zařízení a manipulačních prostředků pro těžbu a dobývání kamene
Obsluhování vrtacích strojů v kamenické výrobě

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy sluchu.
  • Chronické záněty středouší.
  • Tinnitus.
  • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.

více informací