Specializace povolání
Lihovarník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba nápojů
Alternativní názvy: Destilatér, Biochemik kvasných nápojů
Nadřízené povolání: Lihovarník a likérník
Příbuzné specializace: Likérník
Platové rozmezí
11 052 Kč - 34 703 Kč

Charakteristika

Lihovarník zajišťuje výrobu lihu a destilátů v celém jejím rozsahu od příjmu surovin, přes fermentaci, destilaci, až po předání vyrobeného lihu nebo destilátu.

Pracovní činnosti

 • Čištění, dezinfekce, seřizování a údržba používaných strojů, zařízení a linek.
 • Příjem, ošetřování a skladování surovin a pomocných látek.
 • Příprava, dávkování surovin pro výrobu lihu.
 • Obsluha destilačních aparátů a ostatního strojně-technologického zařízení.
 • Kontrola procesů destilace, rektifikace a dehydratace lihu.
 • Výroba octů bakteriálními procesy.
 • Odběr vzorků vyrobených lihovarských produktů a jejich degustace, laboratorní zkoušky kvality.
 • Vedení předepsané dokumentace včetně inventarizace dle legislativních předpisů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby lihovin
konzervárenská technologie
potravinářská chemie
zásady BOZP
analýza krmiv
hygiena potravin
základy zbožíznalství v oboru lihovarnictví a výroby destilátů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Obsluha destilačních aparátů a dalších zařízení pro výrobu lihovin
Odběr vzorků vyrobené lihoviny pro laboratorní analýzu
Vedení provozní dokumentace o výrobě lihovin, zejména spotřeby lihu a základních surovin
Inventarizace lihovin dle legislativních předpisů
Dodržení sanitačních a hygienických předpisů včetně kritických bodů (HACCP)
Příjem surovin k výrobě lihu
Analýza a přepočet dávkování pomocných komponentů z výsledků rozboru vstupních surovin
Obsluha tlakových a vakuových zařízení pro výrobu lihu
Zajišťování výrobních operací (čerpání, míchání, scelování, rektifikace)
Práce s normami spotřeby surovin a materiálu
Provádění denaturace lihu s denaturačními prostředky při úpravě lihu pro nepotravinářské využití

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.

více informací