Specializace povolání
Likérník

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: výroba nápojů
Nadřízené povolání: Lihovarník a likérník
Příbuzné specializace: Lihovarník
Platové rozmezí
11 052 Kč - 34 703 Kč

Charakteristika

Likérník zajišťuje výrobu lihovin v celém rozsahu od příjmu surovin až po předání vyrobeného polotovaru lihoviny do skladu.

Pracovní činnosti

 • Příjem, kontrola a skladování surovin a pomocných látek.
 • Příprava a dávkování lihu pro výrobu lihovin.
 • Příprava a dávkování dalších surovin pro výrobu lihovin.
 • Příprava a výroba změkčené vody pro výrobu lihovin.
 • Zajišťování výrobních operací – čerpání, míchání, zcelování, staření, vymražování a filtrace.
 • Práce s normami spotřeby surovin a materiálu.
 • Kontrola obsahu alkoholu lihoměrem.
 • Odběr vzorků vyrobené lihoviny pro laboratorní analýzu.
 • Plnění sanitačního režimu a hygienických předpisů.
 • Vedení provozní dokumentace o výrobě lihovin včetně inventarizace dle legislativních předpisů.

Pracovní podmínky

Člověk není vystaven žádné významné zátěži.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru sladovník, pivovarník, pivovarnické práce a střední vzdělání s výučním listem v oboru biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vín.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
technologie výroby lihovin
konzervárenská technologie
potravinářská chemie
zásady BOZP
analýza krmiv
hygiena potravin

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Dodržování hygienických předpisů a provádění hygienicko–sanitační činnosti v potravinářských provozech
Nastavení dopravních cest a medií při výrobě lihovin
Filtrace lihovin na deskových filtrech
Filtrace lihovin na svíčkových a křemelinových filtrech
Senzorické hodnocení vstupních surovin a polotovarů
Sestavení lihovin studenou cestou dle stanovené receptury
Výroba upravené vody reverzní osmózou
Senzorické hodnocení surovin a finálních produktů
Odběr vzorků vyrobené lihoviny pro laboratorní analýzu
Kontrola obsahu alkoholu ve vyrobené lihovině lihoměrem
Vedení provozní dokumentace o výrobě lihovin, zejména spotřeby lihu a základních surovin
Inventarizace lihovin dle legislativních předpisů
Dodržení sanitačních a hygienických předpisů včetně kritických bodů (HACCP)

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.

více informací