Specializace povolání
Lisař na protlačovacích lisech

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hutní zpracování kovů
Nadřízené povolání: Lisař hutního provozu
Platové rozmezí
18 328 Kč - 40 288 Kč

Charakteristika

Lisař na protlačovacích lisech obsluhuje zařízení vyrábějící polotovary drátů, trubek a tyčí technologií protlačování za tepla.

Pracovní činnosti

  • Obsluha protlačovacího lisu.
  • Obsluha ohřívacích pecí.
  • Sledování ohřevu materiálu na předepsanou teplotu.
  • Ošetřování, drobná údržba a opravy lisu.
  • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži pracovní dobou na směny a hlukem.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství
technologie tepelného zpracování kovů
technologie lisování kovů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Ošetření a běžná údržba zařízení lisovny
Orientace v normách, výkresové dokumentaci a dalších technických podkladech
Obsluha protlačovacího lisu
Seřizování, ošetřování a údržba zařízení pro protlačování za tepla
Volba technologických podmínek a parametrů pro protlačování za tepla
Montáž a demontáž nástrojů do pracovního prostoru lisu a kontrola ustavení

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
  • Onemocnění oběhové soustavy.
  • Poruchy termoregulace.
  • Onemocnění ledvin.
  • Závažná endokrinní onemocnění.
  • Poruchy vidění.

více informací