Specializace povolání
Lisař na strojích s manuální obsluhou

Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem (3)
Odborný podsměr: hutní zpracování kovů
Alternativní názvy: Lisař s manuální obsluhou
Nadřízené povolání: Lisař hutního provozu
Platové rozmezí
18 328 Kč - 40 288 Kč

Charakteristika

Lisař na strojích s manuální obsluhou ručně obsluhuje lisy pro hluboké tažení či ohýbání plechů včetně strojů pro tváření plechů za tepla.

Pracovní činnosti

 • Instalace tvářecích nástrojů na stroje včetně ověření jejich ustavení a seřízení.
 • Příprava přístřihů případně jiných polotovarů z plechu pro zpracování.
 • Obsluha lisu při procesu tváření.
 • Kontrola kvality výlisků.
 • Kontrola chodu stroje.
 • Ošetřování a běžná údržba lisu.
 • Kontrola stavu tvářecích nástrojů.
 • Obsluha ohřívacích a žíhacích pecí.
 • Vedení příslušných záznamů.

Pracovní podmínky

Člověk je vystaven zátěži trupu a páteře s převahou statické práce, malých svalových skupin, rizikem úrazu a hlukem. Významným faktorem je celková fyzická zátěž.

více informací

Kvalifikační požadavky

Odborná příprava a certifikáty

Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici poskytuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů a střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce. Jinou alternativu představuje střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní kovář, kovářské práce.

více informací

Měkké kompetence

1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

více informací

Obecné dovednosti

1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině
Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce

více informací

Odborné znalosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány teoretické znalosti z těchto oblastí:
1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
technologie lisování kovů

více informací

Odborné dovednosti

Pro výkon této typové pozice jsou obvykle požadovány tyto praktické dovednosti:
1 2 3 4 5 6 7 8
Sestavování částí strojů a zařízení, jejich montáž a oživování
Orientace v normách, výkresové dokumentaci a dalších technických podkladech
Obsluha nůžek na plechy
Obsluha lisů na tažení plechů
Obsluha ohraňovacích lisů a dalších ohýbaček
Práce s měřidly a šablonami
Obsluha plynové ohřívací pece
Obsluha žíhací pece

více informací

Zdravotní podmínky

Výkon této pozice je omezen těmito onemocněními:
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.

více informací